Välfärdsinsyn

Här bakom utvecklar vi en sajt som ska ge allmänheten ökad öppenhet och insyn i offentligt finansierad vård och omsorg. Sajten kan bli offentlig under 2017.

Fullt utbyggd kommer webbplatsen innehålla information på enhetsnivå om offentligt finansierade verksamheter så som äldreboenden, vårdcentraler, hemtjänstenheter och personlig assistans verksamhet. Allmänheten får där information om vem som äger eller driver en viss verksamhet, ekonomisk basfakta, kvalitetsmätningar, personalens anställningsvillkor och personaltäthet.
Alla utförare av välfärdstjänster, privata så väl som offentliga och idéburna verksamheter, som vill bidra till insyn och öppenhet ska kunna ansluta sig till sajten.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss: maila Välfärdsinsyn.se.Arbetsmarknadens parter som står bakom Välfärdsinsyn